Blog Post

معدوم سازی ۵۸۹ تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد


مواد غذایی فاسد
عکس آرشیوی است

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: از ابتدای فعالیت اکیپ‌های بازرسی بهداشت محیط وزارت بهداشت(۱۵ اسفندماه۹۶) تا پایان روز اول فروردین، ۱۳ هزار و ۵۹۹ بازدید از مراکز و اماکن بین راهی انجام شده تا سلامت مردم و مسافران نوروزی تأمین شود.

به گزارش رامتین، رضا غلامی با بیان این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای فعالیت بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت تا کنون ۷۸۸۴ مرکز و اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و ۲۰۴۳ مرکز متخلف نیز تعطیل شده اند.

وی با اشاره به ۷۸۸۴ مورد بازرسی اکیپ های بهداشت محیط وزارت بهداشت با سایر دستگاه های اجرایی به ویژه تعزیرات حکومتی، افزود: در این مدت، ۵۸۹ تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد معدوم شد.

بر اساس گزارش وبدا، مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تعداد موارد کلرسنجی از آب آشامیدنی را ۲۶۴ هزار مورد عنوان کرد و گفت: در مدت یاد شده، ۱۶ هزار مورد نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه انجام و ۳۳ هزار مورد اخطار نواقص بحرانی و غیربحرانی صادر شده است.

انتهای پیام

About ramtinhospital

Related Posts