Blog Post

حاشیه و متن «پولی شدن معابر» / کاهش 10 درجه‌ای دما در کشورتفاهم وزراء برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، حاشیه و متن پولی شدن معابر، وضعیت پولی “درمان” در لایحه بودجه ۹۸، ازدواج؛ مشکلی با هزار درمان بی‌نتیجه و… از جمله مهم‌ترین نیوزهای تحریریه اجتماعی رامتین در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه است.

About ramtinhospital

Related Posts