Blog Post

جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی رازیبیست و چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، و سورنا ستاری، معاون علم و فناوری رییس جمهور روز دوشنبه ۲۴ دی ماه در وزارت بهداشت برگزار شد.

About ramtinhospital

Related Posts